Määratlemata

Jäätmereform mitmekordistab majaomaniku prügiarve

Eeldatavalt mais valmib eelnõu, mis keerab senisele jäätmekorraldusele mõned vindid peale ning paneb eramajade omanikud keerulise valiku ette: kas tellida viit liiki jäätmete jaoks konteinerid-prügikotid üksi või naabritega kahasse. Ning kindel on see, et teenus läheb kallimaks.„Hinnad võivad omavalitsuste lõikes olla hästi erinevad. Kui arvestada juurde täiendavad kulud, mis jäätmereformiga tekkida võivad, siis meie arvutuste […]

Jäätmereform mitmekordistab majaomaniku prügiarve Loe edasi »

Pakendiregistri põhimääruse muudatused

Vabariigi Valitsus kiitis 16.11 istungil heaks pakendiregistri põhimääruse muudatused ning põhimääruse uus redaktsioon on avaldatud nüüd ka Riigi Teatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/124112023009 Järgmisel aastal (2024. aastal), kui pakendiregistrisse esitatakse andmed 2023. aasta kohta, toimub andmete esitamine samamoodi nagu varem. 2024. aastal peavad pakendiettevõtjad hakkama koondama teatud ühekordsete plastpakendite kohta täiendavat infot, kuid nende andmete esitamine pakendiregistrisse toimub 2025.

Pakendiregistri põhimääruse muudatused Loe edasi »

Jäätmereformi hind võetakse lõpuks tarbija taskust

Jäätmereformi hind võetakse lõpuks tarbija taskust Kas iga maja juurde viie erineva prügikonteineri panek on tõesti parim viis jäätmevaldkonna korrastamiseks? Mõni aeg tagasi tuli kliimaministeerium välja mitme ideega, kuidas jäätmete valdkonnas kord majja lüüa. Plaanitavad muudatused mõjutavad olulisel määral nii inimesi, ettevõtteid kui ka kohalikke omavalitsusi. Näiteks on plaanis kehtestada pakendimaks ning nõue, et iga

Jäätmereformi hind võetakse lõpuks tarbija taskust Loe edasi »

Edukas rohepööre eeldab sõnumi- ja õigusselgust

Mart Parind ja Põim Kama: edukas rohepööre eeldab sõnumi- ja õigusselgust ARVAMUS Mart Parind, advokaadibüroo NOVE advokaat ja Euroopa õiguse valdkonna juht; Põim Kama, kommunikatsiooniekspert, TUUM Consulting 04.12.2023 09:34 Sõnumisegadus, õigusloome ja bürokraatia kuhjumine võivad rohepöördele karuteene teha. Vastust vajavad küsimused, kas rohepöörde kese on seadusandja, tootja või tarbija vastutusel ning millised on osapoolte rollid

Edukas rohepööre eeldab sõnumi- ja õigusselgust Loe edasi »

Mida me oma prügiga peale hakkame?

Mida me oma prügiga peale hakkame? Ametnikud kurdavad piltlikult öeldes, et eestlane on üks ropp ja must inimene, kes ei taha prügi sorteerida, sellepärast on riigil nüüd häda käes ja ähvardavad trahvid. Täpsemalt teeb muret olmeprügi, millest kuidagi ei saa ringlusesse võetud enam kui kolmandik. Paar nädalat tagasi teatas Euroopa Komisjon, et Eesti pole jäätme-eesmärke

Mida me oma prügiga peale hakkame? Loe edasi »

Oluline info väikestele pakendiettevõtjatele

Alates 01.mai 2023.a. kehtima hakkavast Pakendiseadusest on välja jäetud varasemalt kehtinud erisus väikestele pakendiettevõtjatele. Kuni 30.aprill 2023.a. kehtiva Pakendiseaduse järgi on pakendite tagasivõtu- ja taaskasutuskohustustest vabastatud pakendiettevõtjad, kes lasevad Eesti turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 100 kilogrammi aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 200 kilogrammi aastas. Nimetatud pakendiettevõtjad pidid

Oluline info väikestele pakendiettevõtjatele Loe edasi »

Pakendiseaduse muudatused (alates 01.05.2023)

               PAKENDISEADUSE OLULISEMAD MUUDATUSED ( 01.05.2023) § 3.  Pakendi liigid (7) Ühekordselt kasutatavate plasttoodete liigid on järgmised:1) joogipakend – korgi või kaanega kuni kolm liitrit vedelikku mahutav joogianum;2) joogipudel – korgi või kaanega kitsama kaelaosa või suuga kuni kolm liitrit vedelikku mahutav joogipakend;3) joogitops – korgi või kaanega joogianum, mis on mõeldud kas täitmiseks müügikohas või mida müüakse

Pakendiseaduse muudatused (alates 01.05.2023) Loe edasi »

Olulisemad muudatused, mis kaasnevad SUP direktiivi ülevõtmisega

Olulisemad muudatused, mis kaasnevad SUP direktiivi ülevõtmisega Märgistusnõuded on kehtestatud Euroopa Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2020/2151, 17. detsember 2020, millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2019/904 (teatavate plasttoodete keskkonnamõju vähendamise kohta) lisa D osas loetletud ühekordselt kasutatavate plasttoodete ühtlustatud märgistusnõuete kohta. SUP DIREKTIIVIST TULENEVAD MÄRGISTUSNÕUDED Märgistusnõuded on otsekohalduvad Euroopa Komisjoni rakendusmäärusest 2020/2151, millega

Olulisemad muudatused, mis kaasnevad SUP direktiivi ülevõtmisega Loe edasi »

Kõik Saaremaa ja Muhu koolid saavad sortimisjaamad

Ettevõtjate koostöös saavad kõik Saaremaa ja Muhu koolid sortimisjaamad Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Saaremaa ja Muhu valla ning liikmes- ja kohalike ettevõtetega paigaldas kõikidesse Saaremaa ja Muhu koolidesse jäätmete sortimisjaamad. Saaremaa  19 ja Muhu Liiva kooli õpilastel ning töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osana viiakse läbi ka

Kõik Saaremaa ja Muhu koolid saavad sortimisjaamad Loe edasi »

Võru Lastefestivali maskottide paraadil marssis ka Keskkonnake.

Võru V Lastefestivali korraldajate tänukiri Keskkonnakesele avaldatud muutmata kujul: Suur suur tänu! Suurejooneline maskottide paraad avas V Võru lastefestivali! Tere hea Keskkonnake! Südamest aitäh, hea koostööpartner, et andsid oma panuse Võru lastefestivali maskottide paraadile! Tänu teile õnnestus Eesti esimene maskottide paraad suurepäraselt. Lastega pered nautisid täiel rinnal kohtumisi vahvate tegelastega. Kirja lisas pilt. Rohkem pilte

Võru Lastefestivali maskottide paraadil marssis ka Keskkonnake. Loe edasi »

Scroll to Top