Alates 01.mai 2023.a. kehtima hakkavast Pakendiseadusest on välja jäetud varasemalt kehtinud erisus väikestele pakendiettevõtjatele.

Kuni 30.aprill 2023.a. kehtiva Pakendiseaduse järgi on pakendite tagasivõtu- ja taaskasutuskohustustest vabastatud pakendiettevõtjad, kes lasevad Eesti turule kaupa plastist pakendis, mille mass on alla 100 kilogrammi aastas, ja muust materjalist pakendis, mille mass on alla 200 kilogrammi aastas. Nimetatud pakendiettevõtjad pidid vaid pidama arvestust pakendite üle.

Alates 01. maist 2023.a. laieneb pakendite kogumis- ja taaskasutamiskohustus kõikidele pakendiettevõtjatele, kes saadavad Eesti turule pakendatud tooteid.

Pakendiseadusest tulenevaid kohustusi on võimalik nn. väikestel pakendiettevõtjatel täita kas individuaalselt või anda oma pakendialased kohustused lepinguga üle akrediteeritud taaskasutusorganisatsioonile.

Kui soovite oma ettevõtte pakendialaseid kohustusi üle anda Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜle (ETO), siis peaksite sõlmima ETOga kliendilepingu.

Kliendilepingu vormi ja teenustasud leiate ETO kodulehelt: https://www.eto.ee/pakendiettevotjale/lepingud/

Pakendiandmeid peaksite ETOle esitama 1x kvartalis.

Teie ETO

Scroll to Top