Aruanded

Vastavalt pakendiseadusele (§ 174 lg 1 p 12) kohustub akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon esitama valdkonna eest vastutavale ministrile iga aasta 31. juuliks kirjaliku ülevaate taaskasutusorganisatsiooni eelmise kalendriaasta tegevusest. Ülevaade peab sisaldama muu hulgas teavet:
– tekkekohal kogutud ning avaliku konteinerivõrgustiku kaudu kogutud ja taaskasutatud pakendijäätmete kohta jäätmekäitlejate kaupa;
– § 174 lõike 1 punktis 1 nimetatud kokkulepete kohta;
– pakendiseaduse §-s 171 sätestatu kohta;
– pakendi taaskasutuse teenustasude ja eelmise kalendriaasta aasta jooksul toimunud pakendimaterjali kokkuostuhinna muutuste kohta;
– tagatisrahaga pakendite tagastamise ning teavitustegevuse ja selle maksumuse kohta.

Nimetatud ülevaade ja taaskasutusorganisatsiooni majandusaasta aruanne peavad olema kättesaadavad taaskasutusorganisatsiooni veebilehel.

Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2008
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2009
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2010
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2011
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2012
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2013
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2014
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegevus aastal 2015
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegevus aastal 2016
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegevus aastal 2017
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegevus aastal 2018

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2019

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2020

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2021 

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2022

Majandusaasta aruanded

body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2008
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2009
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2010
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2011
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2012
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2013
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2014
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2015
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2016
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2017
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2018

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2019

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2020

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2021

Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2022

Scroll to Top