Aruanded

Vastavalt pakendiseadusele (§ 174 lg 1 p 12) kohustub akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon esitama valdkonna eest vastutavale ministrile iga aasta 31. juuliks kirjaliku ülevaate taaskasutusorganisatsiooni eelmise kalendriaasta tegevusest. Ülevaade peab sisaldama muu hulgas teavet:
– tekkekohal kogutud ning avaliku konteinerivõrgustiku kaudu kogutud ja taaskasutatud pakendijäätmete kohta jäätmekäitlejate kaupa;
– § 174 lõike 1 punktis 1 nimetatud kokkulepete kohta;
– pakendiseaduse §-s 171 sätestatu kohta;
– pakendi taaskasutuse teenustasude ja eelmise kalendriaasta aasta jooksul toimunud pakendimaterjali kokkuostuhinna muutuste kohta;
– tagatisrahaga pakendite tagastamise ning teavitustegevuse ja selle maksumuse kohta.

Nimetatud ülevaade ja taaskasutusorganisatsiooni majandusaasta aruanne peavad olema kättesaadavad taaskasutusorganisatsiooni veebilehel.

Ülevaade MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevusest
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2008
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2009
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2010
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2011
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2012
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2013
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2014
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegevus aastal 2015
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegevus aastal 2016
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegevus aastal 2017
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon tegevus aastal 2018
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2019
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2020
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2021 
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2022
body_arrow MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsiooni tegevus aastal 2023

Majandusaasta aruanded

body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2008
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2009
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2010
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2011
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2012
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2013
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2014
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2015
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2016
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2017
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2018
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2019
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2020
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2021
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2022
body_arrow Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ majandusaasta aruanne 2023

Scroll to Top