KOOS LOODUSE
POOLT!

MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) on pakendiettevõtjate poolt 2004 aastal asutatud esimene akrediteeritud taaskasutusorganisatsioon Eestis kes organiseerib pakendijäätmete liigiti kogumist ning nende taaskasutusse suunamist.

ETO ühendab pakendatud kauba tootmise, maaletoomise ja müügiga tegelevaid ettevõtteid ning pakenditootjaid. ETO on Euroopa Tootjavastutuse Organisatsiooni PRO EUROPE ja Laiendatud Tootjavastutusorganisatsioonide Assotsiatsiooni EXPRA liige. ETO klientidel on õigus oma toodete pakendil kasutada Rohelise Punkti (“The Green Dot”) märki.

Pakendil olev Rohelise Punkti märk näitab, et selle konkreetse pakendi tagasivõttu ja taaskasutusse suunamist finantseeritakse Rohelise Punkti süsteemiga liitunud ettevõtte poolt kes tegutseb vastavuses Pakendiseaduse ja EÜ Pakendite ja Pakendijäätmete Direktiivi 94/62 regulatsioonidega.

Viimased uudised

ETO liikmed

Scroll to Top