Tegevus

ETO võtab üle lepinguliste pakendiettevõtjate kohustused nende poolt turule lastud pakendite kogumiseks  ja taaskasutusse suunamiseks:

– korraldab avaliku pakendikonteinerite võrgustiku kaudu üleriigilist pakendijäätmete kogumist, käitlust ning taaskasutusse suunamist;

– ostab konkurentsi korras pakendijäätmete kogumis-, käitlus- ja taaskasutusteenust;

– esitab Pakendiregistrile pakendialase aruandluse ETO-ga liitunud pakendiettevõtjate nimel;

– teeb koostööd kohalike omavalitsustega tagamaks elanikele mugavad võimalused pakendijäätmetest vabanemiseks;

– edendab avalikkuse ja tarbijate teadlikkust pakendijäätmete valikkogumise nõuete ja taaskasutamise teemadel;

– kogub liitunud pakendiettevõtjatelt pakendikäitluse finantseerimiseks seaduses ettenähtud korras tasu .

Scroll to Top