Taaskasutusteenus on pakendiettevõtja taaskasutuskohustuse ülevõtmine ning pakendiettevõtja poolt Eesti turul ringlusse lastud ja omatarbeks kasutusse võetud pakendikoguste ulatuses taaskasutuskohustuste täitmine;

Jäätmelahendusteenus on kogumis- ja sorteerimislahenduste optimeerimine ning jäätmekäitlusekulude vähendamine, ettevõttes tekkivate pakendite optimaalsete kuludega kogumine, konteinerite/presside paigaldamine;

Konsulteerime pakendiettevõtjaid pakendikoguste ja taaskasutuskohustuse arvestuse osas ning Pakendiseaduse, Pakendiaktsiisiseaduse, Jäätmeseaduse ja muude pakendivaldkonda reguleerivate õigusaktide osas.

RSM teenus – pakendimassi arvestusmetoodika, mis eeldab ainult väikese osa pakendite kaalumist. ETO pakendimassi arvestus on teaduslikult väljatöötatud ning heaks kiidetud Keskkonnaministeeriumi poolt. Metoodika lihtsustab oluliselt pakendiettevõtjate tööd, säästab ettevõtete aega ja kulusid.