Teenused

Taaskasutusteenus on pakendiettevõtja taaskasutuskohustuse ülevõtmine ning pakendiettevõtja poolt Eesti turul ringlusse lastud ja omatarbeks kasutusse võetud pakendikoguste ulatuses taaskasutuskohustuste täitmine;

Jäätmelahendusteenus on kogumis- ja sorteerimislahenduste optimeerimine ning jäätmekäitlusekulude vähendamine, ettevõttes tekkivate pakendite optimaalsete kuludega kogumine, konteinerite/presside paigaldamine;

Konsulteerime pakendiettevõtjaid pakendikoguste ja taaskasutuskohustuse arvestuse osas ning Pakendiseaduse, Pakendiaktsiisiseaduse, Jäätmeseaduse ja muude pakendivaldkonda reguleerivate õigusaktide osas.

RSM teenus – pakendimassi arvestusmetoodika, mis eeldab ainult väikese osa pakendite kaalumist. ETO pakendimassi arvestus on teaduslikult väljatöötatud ning heaks kiidetud Keskkonnaministeeriumi poolt. Metoodika lihtsustab oluliselt pakendiettevõtjate tööd, säästab ettevõtete aega ja kulusid.

Scroll to Top