Seadusandlus

Pakendivaldkonnas tegutsevatele ettevõtetele laienevad seadused:

1. Pakendiseadus

2. Pakendiaktsiisi seadus

3. Riikliku pakendiregistri põhimäärus

4. Jäätmeseadus

5. Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus

TÄHELEPANU! 15. mail 2021 jõustus jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus.

Ülevaate erinevatest seadusemuudatustest saate Keskkonnaministeeriumi kodulehel ning alljärgnevatel linkidel klõpsates:

1. Jäätmeseaduse erinevad muudatused

2. Pakendiseaduse muudatused

3. Laiendatud tootjavastutus Jäätmeseaduse muudatused

4. SCIP andmebaas Jäätmeseaduse muudatused

Muud pakendit puudutavad määrused. Klikka siia:

Selgitus – mis on pakend ja mis pole
Pakendi taaskasutamise määra arvutamise ja pakendi massi määramise kord
Ohtlike jäätmete ja nende pakendite märgistamise kord

Scroll to Top