Rohelise Punkti märk

Vastavalt pakendiseadusele peab taaskasutusorganisatsioon omama märgist. ETO märgiks on Roheline Punkt, mille kasutamisõigus on  ETOle üle antud üleeuroopalise organisatsiooni PRO EUROPEiga sõlmitud lepingu alusel.
Rohelise Punkti märk on alates 20. maist.1997. a. registreeritud Eesti riiklikus kauba- ja teenindusmärkide registris ning selle kasutamise ja edasilitsentseerimise ainuõigust Eesti Vabariigis omab ainult ETO.

Eestis tegutsevad ettevõtted võivad Rohelise Punkti märki kasutada ainult ETOga sõlmitud litsentsilepingu alusel. Lepingu sõlmijal on õigus paigutada ETO märk tema poolt sisse veetud kauba või tema poolt pakendatud kauba pakendile (soovitavalt müügipakendile) või selle etiketile. Märk tuleks trükkida võimalusel originaalvärvidega, kuid praktikas trükitakse ka teiste värvidega.
pilt_36
Failid: ROHELISE PUNKTI MÄRGI KASUTAMISE REEGLISTIK

 

Märgi allalaadimine

body_arrow Rohelise Punkti märk (pdf)
body_arrow Rohelise Punkti märk (ai)

Scroll to Top