Pakendiettevõtjale

Pakendiettevõtja on Pakendiseaduse mõistes pakendatud kaupade tootja, maaletooja ja kaubandusettevõte.

Pakendatud kaupade tootjad ning maaletoojad on kohustatud pidama arvestust pakendimaterjalide liikide ja nende masside kohta ning tagama seaduses ettenähtud sihtmäärade ulatuses pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise.

Ettevõte võib pakendijäätmete kogumist ja taaskasutamist korraldada teatud tingimustel ise või delegeerida oma kohustused akrediteeritud tootjavastutusorganisatsioonile.

Scroll to Top