Pakendiseaduse § 20. Pakendi tagasivõtmine sätestab järgmist:

Lõppkasutaja või tarbija on kohustatud pakendi ja pakendijäätmed tagastama tühjalt ja liigiti sordituna vastavalt kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjas kehtestatud korrale ja pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsiooni nõuetele.

Kuidas sorteerida:

PAKENDIJÄÄTMETE SORTEERIMISJUHEND

РУКОВОДСТВО ПО СОРТИРОВКЕ

Scroll to Top