Teenuse eest tasu arvestus

Teenuse eest tasu arvestamisel lähtutakse ettevõtte poolt turule toodavast ja omatarbeks kasutusse võetavast pakendikogusest;

Ettevõtte poolt turule toodud ja omatarbeks kasutusse võtud pakendikogus saadakse järgmiselt:

TURULE TOODUD PAKENDIKOGUS = PAKENDAMINE + MAALETOOMINE (import) – VÄLJAVIIMINE (eksport)

Organisatsiooni poolt arvestatakse tasu pakendikoguste osas, mis on paisatud ringlusse (st müüdud Eesti turule) või võetud kasutusse tootmissisendina. Tasu ei arvestata korduskasutusega pakendilt.

Scroll to Top