Uudised

Linn lubab prügistajad vahele võtta

Linn lubab prügistajad vahele võtta Jaan Rapp, tegevtoimetaja Olmeprügi on ka selle proua prügikottides. Foto: Valvekaamera Valga linna on paigutatud avalikud pakendikonteinerid, kuhu kõigil võimalik panna oma eelnevalt sorteeritud jäätmeid: paber ja papp, sega- ning klaaspakendid. Kahjuks tuleb jätkuvalt tõdeda, et neisse konteineritesse tuuakse prügi, mis sinna ei kuulu. Valga linnavalitsus tuletab linnarahvale meelde, et

Linn lubab prügistajad vahele võtta Loe edasi »

BDO Eesti pakendialane koolitus

BDO Eesti kutsub koolitusele: “Kuidas seada sisse pakendiaruandlus ja läbida edukalt pakendiaruande audiitorkontroll?” Vandeaudiitorid Ree Teinberg ja Sven Siling räägivad enda kogemustest pakendiaruannete audiitorkontrolli teostamisel ning jagavad näpunäiteid pakendiaruande audiitorkontrolliks valmistumisel. Käsitlemisele tulevad teemad: • Pakendiaruandlusega seonduvad seadusemuudatused alates 1. jaanuar 2016 • Millised ettevõtted peavad pidama pakendiaruandlust? • Milliste ettevõtete pakendiaruandlust tuleb auditeerida? •

BDO Eesti pakendialane koolitus Loe edasi »

Artikkel ” Pakendid taaskasutusse” Keila lehes 17.06.2016

Pakendid taaskasutusse MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) on juba üle 10 aasta organiseerinud pakendijäätmete liigiti kogumist ja nende taaskasutusse suunamist. Keila lehe küsimustele vastab ETO juhatuse liige Siret Kivilo. Kuidas toimub pakendite kogumine läbi taaskasutusorganisatsiooni ja mis saab pakenditest edasi? MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) kogub ja suunab taaskasutusse pandiga koormamata pakendijäätmeid, mis tekivad nii ettevõtetes kui

Artikkel ” Pakendid taaskasutusse” Keila lehes 17.06.2016 Loe edasi »

Pakendi 2015. a. audiitorkontrolli aruande tähtaeg ETO-le esitamiseks on hiljemalt 1. august 2016!

Meeldetuletus! Pakendiettevõtja, kes laseb Eesti turule pakendatud kaupa alates 5 tonnist aastas ja on pakendi taaskasutuskohustuse üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, peab vastavalt Pakendiseadusele korraldama pakendiandmete kontrollimise sõltumatu vandeaudiitori poolt  ning esitama audiitorkontrolli aruande taaskasutusorganisatsioonile hiljemalt 1. augustiks 2016. Taaskasutusorganisatsioon peab oma klientide poolt esitatud pakendiandmed ja audiitoraruanded omakorda auditeerima ja esitama Riiklikule Pakendiregistrile hiljemalt 1. septembriks 2016. Pakendiaruande audiitorkontrolli

Pakendi 2015. a. audiitorkontrolli aruande tähtaeg ETO-le esitamiseks on hiljemalt 1. august 2016! Loe edasi »

Pakendiaruandel on uus tähtaeg

18. märtsil jõustus muudetud Pakendiregistri põhimäärus, mis võimaldab pakendiaruande esitada senisest hiljem ning toob veel muidki pisitäiendusi. 18.03.2016 jõustunud muudetud Pakendiregistri põhimääruse kohaselt on pakendiaruande esitamise tähtaeg senise 30. juuni asemel 1. september. Lisaks tehti Pakendiregistri põhimääruses järgmised muudatused: 1)    paragrahvi 6 lõike 2 punktis 1 asendatakse kuupäev „1. detsembriks” kuupäevaga „15. detsembriks”: Lisaks lõikes

Pakendiaruandel on uus tähtaeg Loe edasi »

ETO liitus EXPRA-ga

EXPRA-ga (Laiendatud Tootjavastutuse Allianss) liitusid kaks uut liiget – VAL I PAK Belgiast ja ETO Eestist. EXPRA on katusorganisatsioon mis liidab pakendijäätmete kogumise ja taaskasutusega tegelevaid organisatsioone. EXPRA liikmete omanikud on pakendiettevõtted. EXPRA liikmed toimivad kasumi mitte jagamise põhimõttel. EXPRA-ga on tänaseks liitunud 23 ettevõtet Euroopast, Kanadast ja Lähis-Idast. “EXPRA-ga liitumine annab ETO-le võimaluse kogemuste

ETO liitus EXPRA-ga Loe edasi »

Scroll to Top