Linn lubab prügistajad vahele võtta

pilt

Linn lubab prügistajad vahele võtta

Jaan Rapp, tegevtoimetaja

Olmeprügi on ka selle proua prügikottides. Foto: Valvekaamera

Valga linna on paigutatud avalikud pakendikonteinerid, kuhu kõigil võimalik panna oma eelnevalt sorteeritud jäätmeid: paber ja papp, sega- ning klaaspakendid. Kahjuks tuleb jätkuvalt tõdeda, et neisse konteineritesse tuuakse prügi, mis sinna ei kuulu.

Valga linnavalitsus tuletab linnarahvale meelde, et pakendikonteineritesse on keelatud panna sinna mittesobivaid jäätmeid, samuti on keelatud jäätmete maha panemine konteineri peale või ümbrusesse.
«Seega palume mitte viia pakendikonteineritesse ega jätta sinna kõrvale toidu- ja biojäätmeid, riideid, ehitus- ja lammutusjäätmeid, mööblit, elektroonikajäätmeid ja muud seesugust. Niiviisi rikutakse kogu konteineri sisu ära, korralikult jäätmeid sorteerinud inimeste vaev on asjatu ning lisaks jäetakse konteiner tühjendamata,» edastas põhjenduse Valga linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Hele Heletäht.
«Oleme pakendikonteinerite juurde paigutanud järelevalve eesmärgil ka kaamerad ning jälgime konteinerite reostamist. Kodanikke, kes ei täida Valga linna jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid, võib karistada rahatrahviga kuni 200 trahviühikut. Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, võib karistada trahviga kuni 20 000 eurot,» lisas Heletäht.
Valga linnavalitsusele on tema kinnitusel teada prügistajate isikud ja autode numbrid ning antud juhtumid on edastatud keskkonnainspektsioonile väärteomenetluse alustamiseks.

Allikas: Valgamaalane 15.09.2016

Scroll to Top