BDO Eesti pakendialane koolitus

BDO Eesti kutsub koolitusele:

“Kuidas seada sisse pakendiaruandlus ja läbida edukalt pakendiaruande audiitorkontroll?”

Vandeaudiitorid Ree Teinberg ja Sven Siling räägivad enda kogemustest pakendiaruannete audiitorkontrolli teostamisel ning jagavad näpunäiteid pakendiaruande audiitorkontrolliks valmistumisel.

Käsitlemisele tulevad teemad:
• Pakendiaruandlusega seonduvad seadusemuudatused alates 1. jaanuar 2016
• Millised ettevõtted peavad pidama pakendiaruandlust?
• Milliste ettevõtete pakendiaruandlust tuleb auditeerida?
• Pakendiaruandluse sisseseadmine ettevõttes: milliseid olulisi aspekte tuleb silmas pidada?
• Kuidas ettevõtte sisemised arvestussüsteemid saavad toetada pakendiaruande koostamist?
• Enamlevinud vead pakendiaruandluses ja kuidas neid vältida
• Milliseid ettevalmistusi teha pakendiaruande audiitorkontrolliks?
Noppeid aasta alguses toimunud koolituse tagasisidest:
Koolitus vastas absoluutselt kõikidele küsimustele, mis antud teemaga on mulle veidi peavalu tekitanud.
Positiivne kogemus, palju lisateadmisi.
Loogiliselt üles ehitatud ja kergesti mõistetav.
Koolitusele andis kindlasti juurde see, et oli 2 koolitajat korraga. Nad said teineteise täiendamisega teemat paremini edasi anda.

Toimumisaeg: 13.09.2016, kell 9.30 kuni 12.30
Toimumise koht: Tammsaare ärikeskus, A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn
Osavõtutasu: 65 eurot (lisandub käibemaks).
Registreerumine: palume registreeruda hiljemalt 06.09.2016 aadressil koolitus@bdo.ee.
Lisainfo: Sandra Lindermann (sandra.lindermann@bdo.ee, 56227507)

Scroll to Top