Pakendi 2015. a. audiitorkontrolli aruande tähtaeg ETO-le esitamiseks on hiljemalt 1. august 2016!

Meeldetuletus! Pakendiettevõtja, kes laseb Eesti turule pakendatud kaupa alates 5 tonnist aastas ja on pakendi taaskasutuskohustuse üle andnud taaskasutusorganisatsioonile, peab vastavalt Pakendiseadusele korraldama pakendiandmete kontrollimise sõltumatu vandeaudiitori poolt  ning esitama audiitorkontrolli aruande taaskasutusorganisatsioonile hiljemalt 1. augustiks 2016.

Taaskasutusorganisatsioon peab oma klientide poolt esitatud pakendiandmed ja audiitoraruanded omakorda auditeerima ja esitama Riiklikule Pakendiregistrile hiljemalt 1. septembriks 2016.

Pakendiaruande audiitorkontrolli teenust pakkuvate audiitorettevõtjate nimekiri on leitav klikates järgnevale lingile:

http://audiitorkogu.ee/?p=148&sd=c4b31775809e06f48ad1ab1f926e05fb

Scroll to Top