Prügistajaid hakab seirama valvekaamera

Valgamaalane 01.09.2017

Valga linnas Võru ja Narva tänava ristmikul asuvad MTÜ-le Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) kuuluvad avalikud pakendikonteinerid, kuhu võimalik linna elanikel tuua oma eelnevalt sorteeritud paberi/papi, segapakendi ning klaaspakendi jäätmeid. «Kahjuks on sellest pakendikogumise kohast saanud »heade« kodanike tõttu taas linnaruumi reostav prügila,» tõdes Valga linnavalitsuse keskkonnaspetsialist Anni Teetsmann.

  «Inimesed toovad pidevalt neisse konteineritesse ja vahetusse lähedusse jäätmeid, mis sinna ei kuulu, ning reostavad ümbruskonda. Toodud on nii olmejäätmeid, vanu külmikuid, mööblit ja muud. Enamiku sellisest kraamist, nagu näiteks kodutehnika ja mööbel, saab Võru tänava jäätmejaamas ära anda tasuta,» rõhutas Teetsmann.
Täna hommikul avanes konteinerite juures eriti kole vaatepilt.Pakendikonteinerite juurde on paigutatud koostöös ETOga infotahvlid, kus on kirjas jäätmejaama asukoht, lahtioleku ajad ning jäätmeliigid, mida saab tasuta ära anda. «Kogu selle kraami, mis pakendikonteinerisse ei sobi, ning olmeprügi likvideerimise eest peab Valga linn laskma maksumaksja raha eest ära koristada ning see ei ole odav,» lisas Teetsmann.Tema sõnul on paraku prügistajaid väga keeruline tuvastada. «Tuleb siiski jätkata nende inimeste otsimist ning neid trahvida seni, kuni reostamine lõpeb. Valga linna jäätmehoolduseeskirja rikkumise eest on võimalik teha rahatrahvi eraisikule kuni 800 ning juriidilisele isikule kuni 20 000 eurot. Suulistest hoiatustest ning info jagamisest kahjuks lihtsalt ei piisa,» tunnistas linnaruumi heakorra eest seisev ametnik.«Lähipäevil saab töökorda ka Võru tänavale paigaldatud statsionaarne videokaamera, mis loodetavasti aitab prügistajaid tuvastada,» lisas ta.Juhul kui keegi on näinud kedagi avalikke pakendikonteinereid reostamas ning tal on selle kohta ka tõendeid, palub linnavalitsus tal keskkonnaspetsialist Anni Teetsmanniga ühendust võtta telefonil 5860 1328 või e-posti aadressil anni.teetsmann@valgalv.ee. «Tuletaksin siinkohal veel kord meelde, milliseid jäätmeid tohib pakendikonteineritesse panna. Sinine konteiner on mõeldud paberi ja papi jaoks, rohelisse võib panna klaasist pudeleid, purke ja muud puhast klaaspakendit, kollane on segapakendite jaoks ning sinna sobivad plastpakendid, näiteks jogurtitopsid ja võikarbid, ning metallpakendid, näiteks konservikarbid ja metallkaaned,» ütles Teetsmann.

Arvo Meeks
fotograaf

http://valgamaalane.postimees.ee/4152935/prugistajaid-hakkab-seirama-valvekaamera

Scroll to Top