Kõik Saaremaa ja Muhu koolid saavad sortimisjaamad

Ettevõtjate koostöös saavad kõik Saaremaa ja Muhu koolid sortimisjaamad

Eesti Ringmajandusettevõtete Liit koostöös Saaremaa ja Muhu valla ning liikmes- ja kohalike ettevõtetega paigaldas kõikidesse Saaremaa ja Muhu koolidesse jäätmete sortimisjaamad.

Saaremaa  19 ja Muhu Liiva kooli õpilastel ning töötajatel on võimalik nüüd olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde. Projekti osana viiakse läbi ka koolitused, mis õpetavad õigesti olmejäätmeid sorteerima, teatas Eesti Ringmajandusettevõtete Liit.

Endise Saaremaa vallavanema, praeguse keskkonnaministri Madis Kallase sõnul on jäätmete liigiti kogumine igaühe asi, sest vastutame koos, millise jälje keskkonnale jätame.

„Kõige parem oleks kui jäätmeid üldse ei teki või tekib neid võimalikult vähe,” rääkis Kallas. “Kui jäätmed aga juba tekivad, on väga tähtis neid korrektselt käidelda. Tuleb aru saada, et ringlusse saab suunata ainult liigiti kogutud jäätmeid ja kui kõik visata ühte kasti, ei ole enamasti võimalik sellest midagi teha,” ütles Kallas.

Ministri sõnul jäätmete liigiti kogumine koolides väga oluline algatus, sest just lapsed on tihti eeskujuks täiskasvanutele ning õpetavad ema-isagi jäätmeid sorteerima. Kui juba koolilapsed saavad jäätmete liigiti kogumisega hakkama, siis pole täiskasvanutel küll ühtegi vabandust, miks seda mitte teha.

„Selleks, et jäätmetest oleks võimalik midagi teha, neid materjalina ringlusse suunata, peab neid liigiti koguma,” rääkis Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht Margit Rüütelmann. “Lapsed ja noored on kõige vastuvõtlikumad, mistõttu otsustasime alustada samm-sammult ja just noortega – sortimisharjumuse tekitamine on kõige alus. Kogemus näitab, et ainult tekkekohal kogumisega õnnestub saada jäätmetest kvaliteetset materjali, mida materjalina ringlusesse suunata.“

Rüütelmanni sõnul viidi sama projekt läbi esimest korda aasta eest Hiiumaal, kus on aastaga juba ka häid tulemusi näha. „Kui pakkuda mugavat võimalust tekkekohal jäätmeid liigiti koguda, siis suurem osa inimestest seda ka teeb,“ selgitas Rüütelmann ning lisas, et projektiga Hiiumaal ja Saaremaal alustamine oli tingitud just sellest, et kogukond on kokkuhoidev ja väike, lihtne on teha selgitustööd ja ka jälgida muutusi.

Jäätmete liigiti kogumine on eelduseks, et seda, mida me mõistame ressursi all – eri materjalid – on võimalik üksteisest eraldada. Vastasel juhul on tegemist lihtsalt prügiga. Jäätmete liigiti kogumisel mängib olulist rolli nende üleandmise mugavus ehk see, kui kaugel asub elanikule lähim õige konteiner. Uuringud näitavad, et segaolmejäätmete seas on nii-öelda valesid jäätmeid kõige rohkem just biojäätmete näol.

Ringmajandusettevõtete Liidu koolide sortimisjaamade projekti peamine eesmärk on kogumise harjumise tekitamine. Eesti maakonnad ja koolid on sortimisvõimaluste poolest väga erinevad ja ka ebaühtlased. ERMELi pikemaajalisem eesmärk on varustada kõik Eesti koolid ühesuguste sortimisjaamadega, et koolides üle Eesti oleks ühtne jäätmete liigiti kogumise süsteem ja koolilastel tekiks võimalikult varakult jäätmete liigiti kogumise harjumus.

Lisaks sortimisjaamade paigaldamisele viib liit läbi ka õpetajate koolitusi ja Keskkonnaameti toel koolitatakse õpilasi. Koostöös omavalitsuse ja jäätmevedajaga korrastatakse ka koolide õues olevad kogumismahutid, et koolimajas sees kogutavad jäätmeliigid oleks võimalik ka õues panna liigiti ja need jätkaksid oma teekonda ringlusesse materjalina.

Projekti algatas Eesti Ringmajandusettevõtete liit, toetajad Tootjavastutusorganisatsioon OÜ, PTT Recycling OÜ, Eesti Pakendiringlus OÜ, Epler&Lorenz AS, Eesti Keskkonnateenused AS, Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, EcoPro AS, RVM Systems OÜ, Saaremaa Prügila OÜ, NTM Baltic OÜ, Killumeister OÜ, Prügimees OÜ, Enefit Green AS, Eesti Ringmajandusettevõtete Liit MTÜ, EJKL Kompetentsikeskus MTÜ, Saaremaa Vallavalitsus, Muhu Vallavalitsus, Saaremaa Piimatööstus AS, Est-Agar AS, Baltic Workboats AS, Sikassaare Vanametall OÜ, Coop Saaremaa, Saaremaa Wind Energy OÜ, Saaremaa Rotary Klubi, Sortaider OÜ, BioBag Baltic OÜ.

  • Eesti Ringmajandusettevõtete Liit paigaldas koostöös Hiiumaa valla ja ettevõtetega 2021. aasta suvel kõikidesse Hiiumaa koolidesse jäätmete sortimisjaamad. Hiiumaa kaheksasse kooli paigaldati 37 jäätmete sorteerimisjaama, õpilastel ja töötajatel on võimalik olmejäätmeid sortida neljaks: pakendi-, bio-, paber/papp- ja segaolmejääde.
  • Koostöös omavalitsuse ja jäätmevedajaga korrastati ka koolide õues olevad kogumismahutid, et koolimajas sees kogutavad jäätmeliigid oleks võimalik ka õues panna liigiti ja nad jätkaksid oma teekonda materjalina ringlusesse.
  • Projekti raames koolitati õpetajaid, koostöös Keskkonnaametiga ka õpilasi.

 

Allikas: Rohegeenius

  1. august 2022
Scroll to Top