Kaart näitab Sulle, kuhu saad Eestis jäätmed viia

Kaart näitab sulle, kuhu saad Eestis jäätmed viia

Gregor Sibold

Kuus Eesti tootjavastutusorganisatsiooni sõlmisid ühistegevuse lepingu, teavitamaks paremini taaskasutuskohtadest üle terve riigi.

Organisatsioonid otsustasid panna seljad kokku ja panustada koos kuhuviia.ee kaardirakendusse, et inimesed leiaks lihtsa vaevaga info, kuidas vabaneda jäätmetest ja kuhu anda kasutuskõlblikud esemed.

“Kõik tootjavastutusorganisatsioonid on eluliselt huvitatud sellest, et nende kogutavate materjalide kogumispunkte paremini üles leitaks,” ütles MTÜ EES-Ringlus juhatuse liige Margus Vetsa. “Siiani on igaüks pusinud omaette. Tuli mõte, et kui paneks õla alla ja toetaks ennast juba tõestanud, toimivat algatust – kuhuviia.ee infoportaali,” lisas Vetsa.

Taaskasutusportaali kuhuviia.ee püsiva rahastamise lepingule kirjutasid alla seitsme organisatsiooni esindajad:

  1. SA Things (kuhuviia.ee)
  2. Eesti Elektri- ja Elektroonikaseadmete Ringlus MTÜ (EES-Ringlus)
  3. Eesti Pakendiringlus OÜ
  4. Eesti Pandipakend OÜ
  5. Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO)
  6. Ekogaisma Eesti OÜ
  7. Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO)

Mida kaardilt leiab?

Kuhuviia.ee infoportaal on kaardirakendus, kust inimene saab infot, kuidas ja kus vabaneda talle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, lambid, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu pakend, vanapaber, ehitusmaterjalid.

Kuhuviia.ee keskkonnas saab inimene hõlpsasti sisestada asjad, millest vabaneda tahab ning sekunditega kuvatakse just temale lähimad konteinerid, taarapunktid, jäätmejaamad, taaskasutuskeskused. Samuti saab inimene teadmise kuidas ebavajalikest asjadest/jäätmetest kõige keskkonnateadlikumalt vabaneda. Mugava lisana näeb kasutaja soovi korral ka kiireimat teekonda oma asukohast valitud jäätmekäitluspunktini.

 

Allikas: www.geenius.ee

Scroll to Top