Uuendused pakendikogumispunktide osas Lääne-Saare vallas

Põhjatäht 10.08.2017

Lääne-Saare vallavalitsus palus 17.11.2016 Põhjatähes valla elanike abi uute pakendikogumispunktide
asukohtade väljaselgitamiseks. Vastavalt pakendiseadusele ja lähtuvalt Kuressaare linna, Lääne-Saare valla
ja Pihtla valla ühisest jäätmekavast 2015–2020 peab Lääne-Saare vallavalitsus juurde rajama 23
pakendikogumispunkti (KOKKU on vaja 45 kogumispunkti). Praegu on Lääne-Saare valla territooriumil 22 pakendikogumispunkti.
Lääne-Saare vallavalitsus, tutvunud eelnevalt avalike kogumispunktide sageduse, piirkondade rahvastikutiheduse ja
vajadustega ning võttes arvesse ka laekunud ettepanekuid, on valmis juurde tekitama 17 kogumispunkti.
Pakendikogumispunktide asukohad peavad vastama järgmistele tingimustele:
Need peavad olema piirkonnad, kus elanikkond nagunii käib – eelkõige kaupluste vahetus läheduses ja suuremate
kortermajade teiste jäätmemahutite juures.
Hajaasustuse piirkonnas suuremates külades või kohtades, kus väiksemad külad moodustavad ühtse piirkonna.
Lääne-Saare vallavalitsus on uute kogumispunktide ettepanekud saatnud ka kolmele taaskasutusorganisatsioonile
(Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ – ETO, Tootjavastutusorganisatsioon OÜ – TVO ja Eesti Pakendiringlus OÜ
– EPR), kelle kohustus on tulenevalt pakendiseadusest varustada kogumispunktid erinevat liiki pakendikonteineritega.
Lisaks uute kogumispunktide komplekteerimisele reorganiseeritakse olemasolevad punktid selliselt, et ühes
kogumispunktis asuksid ainult ühe organisatsiooni konteinerid (välja arvatud paberi-papikonteinerid, mis on valla
omad). Paljud olemasolevad punktid, milles on praegu ainult klaasikonteiner, saavad lisa pakendikonteineri osas.
Olukord, kus ühes kogumispunktis on ainult ühe organisatsiooni konteinerid, teeb punkti haldamise kergemaks ja
loodetavasti aitab edaspidi vältida ka konteinerite ületäitumist.
Kahe olemasoleva kogumispunkti asukohta muudetakse:
Eikla pakendikogumispunkti alus tõstetakse vanast kohast (Pärna kortermaja ees) ümber uude kohta →
külakeskuse/klubi juurde (27001:002:0134);
Kärla pakendikogumispunkti alus tõstetakse vanast kohast (Pargi tn 1, teeninduskeskuse parkla) ümber →
spordihoone parklasse (37301:002:0398).
Kogumispunktide kontrollimiseks (valla ülesanne) on Muratsi ja Lümanda pakendikogumispunkti juurde paigaldatud
jälgimiskaamerad.
Kuna tegemist on avalike pakendikogumispunktidega, mida saavad kasutada kõik, siis palume vallaelanike
arvamust uute ülalpool märgitud punktide asukoha osas. Kui teil on mõni hea ettepanek ülalpool nimetamata punkti
tekitamiseks, palun teada anda.
Ettepanekuid ja arvamusi uute pakendikogumispunktide paiknemise kohta ootame kuni 31. augustini Lääne-Saare
valla keskkonna peaspetsialisti kontaktidel: tiina.orav@laanesaare.ee või telefonidel 45 20 468, 51 979 733.

Rõõmsat suve jätku soovides,
Tiina Orav
keskkonna peaspetsialist

http://www.saartehaal.ee/2017/08/10/uuendused-pakendikogumispunktide-osas-laane-saare-vallas/

Scroll to Top