• EL seab jäätmekäitlusele uued sihtarvud

  Keskkonnaministeerium 18.12.2017 Täna varahommikul sõlmisid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu Eesti juhtimisel esialgse kokkuleppe jäätmekäitlusdirektiivide muutmiseks. Aastaks 2025 tõuseb olmejäätmete ringlussevõtu tase 55%-ni ja aastaks 2030 60%-ni. „Jäätmepakett on kindlasti üks…


  Loe edasi
 • Kas sorteeritud jäätmed kallatakse tõesti muu prügiga kokku?

  Kas sorteeritud jäätmed kallatakse tõesti muu prügiga kokku? Küsisime Maalehe Facebooki lehel lugejate käest, kuidas neil on olukord prügi sorteerimisega ja päris paljud kurtsid, et sorteerida pole mõtet, kuna…


  Loe edasi
 • Kas plaanitav põletamismaks ajab eestlased lõpuks prügi sorteerima?

  Kas plaanitav põletamismaks ajab eestlased lõpuks prügi sorteerima ?   Keskkonnaministeerium tahab kehtestada jäätmete põletamise maksu ja tõsta jäätmete prügilasse ladestamise tasu. See muudaks olmejäätmete äraveo kallimaks ja peaks panema inimesed…


  Loe edasi
 • BDO Eesti AS pakendialane koolitus 01. dets 2017

  KUIDAS SEADA SISSE PAKENDIARUANDLUS JA LÄBIDA EDUKALT PAKENDIARUANDE AUDIITORKONTROLL?   Kuupäev: 01 detsember 2017 Time: 9.30 kuni 12.30 Tammsaare ärikeskus A. H. Tammsaare tee 47, V korrus Tallinn Summary Vandeaudiitor Sven Siling räägib enda kogemustest pakendiaruannete audiitorkontrolli…


  Loe edasi
 • Uus jäätmeseadus asendab praegu kehtiva pakendiseaduse.

  Kiisler: uuendatud jäätmeseadusega motiveerime inimesi jäätmeid sortima. Valitsus kinnitas tänasel istungil jäätmeseaduse eelnõu, millega riik loob eeldused liigiti kogutud jäätmete ära andmise soodsamaks muutmiseks võrreldes sortimata olmejäätmete ära andmise hinnaga. Muudatus peab…


  Loe edasi
 • Haapsalu pakendikonteinerid peideti uutesse kohtadesse

  Haapsalu linnavalitsuse linnakeskkonna osakonna juhataja kt Sirli Vaksmanni sõnul pole osa Haapsalu kinnistuomanikest siiani jäätmeveolepingut sõlminud, osa nende prügist jõuab ilmselt ka pakendikonteineritesse. Juunis vahetas Eesti taaskasutusorganisatsioon ETO ümber oma…


  Loe edasi
 • Pakendikogumispunktide kasutamine

  Põhjatäht 10.08.2017 Vallavalitsus paneb kodanikele südamele, et olemasolevaid pakendikogumispunkte kasutataks heaperemehelikult. Viies pakendijäätmed selleks ettenähtud konteineritesse ja pannes sinna ainult seda, mida sinna panna tohib (konteinerite peal on kirjas), väldime…


  Loe edasi
 • Prügistajaid hakab seirama valvekaamera

  Valgamaalane 01.09.2017 Valga linnas Võru ja Narva tänava ristmikul asuvad MTÜ-le Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO) kuuluvad avalikud pakendikonteinerid, kuhu võimalik linna elanikel tuua oma eelnevalt sorteeritud paberi/papi, segapakendi ning klaaspakendi jäätmeid….


  Loe edasi
 • Uuendused pakendikogumispunktide osas Lääne-Saare vallas

  Põhjatäht 10.08.2017 Lääne-Saare vallavalitsus palus 17.11.2016 Põhjatähes valla elanike abi uute pakendikogumispunktide asukohtade väljaselgitamiseks. Vastavalt pakendiseadusele ja lähtuvalt Kuressaare linna, Lääne-Saare valla ja Pihtla valla ühisest jäätmekavast 2015–2020 peab Lääne-Saare vallavalitsus juurde…


  Loe edasi
 • Keskkonnaministeeriumi kiri puitaluste arvestuse kohta

      Keskkonnaministeeriumi kiri puitaluste arvestuse  põhimõtete kohta Pöördusite meie poole küsimustega ühtse seisukoha kujundamiseks pakendiseaduse tõlgendamisel pakendiarvestuse osas. Palusite seisukohti koos viitega õigusaktidele alljärgnevate olukordade puhul: 1)Milline osapool (maaletooja, transpordiettevõte, logistikaettevõte) peab…


  Loe edasi