• Pidustused lõid pakendikonteinerid umbe

  Pidustused lõid pakendikonteinerid umbe Jaanipidustused täitsid paljud pakendikonteinerid, mistõttu hakkasid nende ümber kuhjuma inimeste toodud jäätmed, mis omakorda reostavad ümbruskonda. Eesti Taaskasutusorganisatsiooni juhatuse liige Siret Kivilo ütles, et ettevõtte…


  Loe edasi
 • Pakendikonteinerid korteriühistutele

  Pakendikonteinerid korteriühistutele   Väike-Õismäel on pakendikonteineri tellinud ainult üks ühistu, Põltsamaal mitte ükski   Tuhanded korteriühistud pelgavad tasuta pakendi-konteinereid või pole sellest võimalusest kuulnudki. Enamik korteriühistuid ei soovi maja juurde tasuta…


  Loe edasi
 • Pakendeid tasub eraldi koguda

                                                                                                                 Pakendeid tasub eraldi koguda    Pakendeid tasub eraldi koguda Pakendijäätmete eraldi kogumine on mõistlik, sest tarbijana oleme poes pakendatud kaupa ostes käitluskulud juba tasunud ja kui anname pakendijäätmed ära koos muu…


  Loe edasi
 • Kaart näitab Sulle, kuhu saad Eestis jäätmed viia

  Kaart näitab sulle, kuhu saad Eestis jäätmed viia Gregor Sibold Kuus Eesti tootjavastutusorganisatsiooni sõlmisid ühistegevuse lepingu, teavitamaks paremini taaskasutuskohtadest üle terve riigi. Organisatsioonid otsustasid panna seljad kokku ja panustada koos


  Loe edasi
 • Euroopa Komisjoni plastijäätmete vähendamise strateegia

  Euroopa Komisjon on välja töötanud plasti strateegia. Ambitsioonikas eesmärk on aastaks 2030 saavutada olukord kus kõik plastpakendid on ringlussevõetavad. Dokument on inglise keelsena leitav uudise lõpus. Põhijoontes seisneb plasti…


  Loe edasi
 • EL seab jäätmekäitlusele uued sihtarvud

  Keskkonnaministeerium 18.12.2017 Täna varahommikul sõlmisid Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu Eesti juhtimisel esialgse kokkuleppe jäätmekäitlusdirektiivide muutmiseks. Aastaks 2025 tõuseb olmejäätmete ringlussevõtu tase 55%-ni ja aastaks 2030 60%-ni. „Jäätmepakett on kindlasti üks…


  Loe edasi
 • Kas sorteeritud jäätmed kallatakse tõesti muu prügiga kokku?

  Kas sorteeritud jäätmed kallatakse tõesti muu prügiga kokku? Küsisime Maalehe Facebooki lehel lugejate käest, kuidas neil on olukord prügi sorteerimisega ja päris paljud kurtsid, et sorteerida pole mõtet, kuna…


  Loe edasi
 • Kas plaanitav põletamismaks ajab eestlased lõpuks prügi sorteerima?

  Kas plaanitav põletamismaks ajab eestlased lõpuks prügi sorteerima ?   Keskkonnaministeerium tahab kehtestada jäätmete põletamise maksu ja tõsta jäätmete prügilasse ladestamise tasu. See muudaks olmejäätmete äraveo kallimaks ja peaks panema inimesed…


  Loe edasi
 • BDO Eesti AS pakendialane koolitus 01. dets 2017

  KUIDAS SEADA SISSE PAKENDIARUANDLUS JA LÄBIDA EDUKALT PAKENDIARUANDE AUDIITORKONTROLL?   Kuupäev: 01 detsember 2017 Time: 9.30 kuni 12.30 Tammsaare ärikeskus A. H. Tammsaare tee 47, V korrus Tallinn Summary Vandeaudiitor Sven Siling räägib enda kogemustest pakendiaruannete audiitorkontrolli…


  Loe edasi
 • Uus jäätmeseadus asendab praegu kehtiva pakendiseaduse.

  Kiisler: uuendatud jäätmeseadusega motiveerime inimesi jäätmeid sortima. Valitsus kinnitas tänasel istungil jäätmeseaduse eelnõu, millega riik loob eeldused liigiti kogutud jäätmete ära andmise soodsamaks muutmiseks võrreldes sortimata olmejäätmete ära andmise hinnaga. Muudatus peab…


  Loe edasi