Pakendeid tasub eraldi koguda

                                                                                                               Pakendeid tasub eraldi koguda 

 

Pakendeid tasub eraldi koguda

Pakendijäätmete eraldi kogumine on mõistlik, sest tarbijana oleme poes pakendatud kaupa ostes käitluskulud juba tasunud ja kui anname pakendijäätmed ära koos muu prügiga, maksame nende veo ja käitlemise eest topelt. Liigiti kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse eesmärgiga toota uusi tooteid, nagu munareste, erinevaid ehitusmaterjale, kilekotte, õuemööblit ja loomulikult ka uusi klaaspakendeid.

Pakendijäätmete hulka kuuluvad kõikvõimalikud plastkarbid, kilekotid, pakkekile, pappkastid, paberkotid, klaaspudelid, klaasist ja metallist purgid, pudelite ja purkide kaaned ja korgid, plekktopsid, tetrapakendid, kosmeetikatoodete pakendid, tühjad värvipurgid ja pappkasti täitematerjalina kasutatud vahtplast. Kui kõik need pakendijäätmed prügikastist välja võtta ja eraldi kotti panna, jääb tavaprügi kasti tõenäoliselt päris vähe jäätmeid. Seega on pakendeid eraldi kogudes võimalik oma prügi mahtu ja kulusid oluliselt vähendada. Vanapaber, ühekordsed nõud, vanad riided, lehtklaas ja plastikust mänguasjad ei ole pakendid ja neid pakendikonteinerisse panna ei või.

Pakendeid võib vajadusel loputada, kuid pesema neid ei pea. Tähtis on, et pakend oleks tühi ja ei määriks ära teisi pakendeid. Kui pakend on väga määrdunud ja seda pole võimalik tühjendada või loputada, siis tuleks see pigem panna tavalisse prügikasti. Kui võimalik, tuleks pakendid kokku suruda või panna üksteise sisse, et nad võtaksid kotis ja konteineris vähem ruumi. Kui pakend koosneb mitmest materjalist, näiteks pappkarbil on ümber kile, siis võiks need võimalusel üksteisest eraldada, et materjalide taaskasutamine oleks lihtsam.

 

Avalik pakendipunkt on kasutamiseks kõigile

Avalikke pakendipunkte peavad to otjavastutusorganisatsio onid: MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO), OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO) ja OÜ Eesti Pakendiringlus (EPR). Enamasti on pakendipunktis kaks või kolm eraldi konteinerit ja konteineril kleeps infoga, milliste pakendite kogumiseks see mõeldud on ning millisele organisatsioonile see konteiner kuulub. Segapakendikonteinerisse (kollast värvi) võib panna kõiki eelnimetatud pakendijäätmeid, ka siis, kui kõrval olevad klaaspakendi ja papp-pakendi konteinerid on täis. Papp-pakendi konteinerisse (sinist värvi) käivad ainult papist ja paberist pakendid. Klaaspakendi-konteinerisse (rohelist värvi) võib panna nii värvilisest kui ka värvitust klaasist pudeleid ja purke, võimalusel tuleks aga eemaldada plastist või metallist korgid ja kaaned. Avalikku pakendipunkti võivad oma pakendeid tuua kõik inimesed olenemata elukohast ja ka siis, kui pakendipunkt asub kortermajade vahel, kaupluse kõrval või mujal eramaal.

 

Tasuline mugavusteenus

Kui avalik pakendipunkt tundub olevat liiga kaugel ja sinna pakendite viimine tülikas, on endises Lääne-Saare vallas ja Kuressaare linnas võimalik kasutada tasulist, kuid siiski tavaprügist märgatavalt odavamat teenust pakendijäätmete äraandmiseks oma kodu juures. Seda lisateenust tuleks huvi korral küsida oma piirkonna prügivedajalt. Kuni 150-liitrise pakendikoti äraveoteenuse hind jääb alla 1 euro, 1100-liitrise konteineri tühjendus maksab alla 6 euro. Soovi korral saab kasutada ka väiksemaid konteinereid.

 

Ümberkorraldused vallas

Seoses uue valla tekkega korraldatakse hiljemalt selle aasta lõpuks olemasolevad pakendipunktid mõnevõrra ümber ja rajatakse uusi pakendipunkte. Kavas on jätta ühte pakendipunkti vaid ühe organisatsiooni konteinerid. Seetõttu viiakse eelnevalt teise organisatsiooni konteiner eest ära ja lühiajaliselt võib pakendipunktis olla vähem konteinereid. Palume inimestelt mõistvat suhtumist, sest eesmärk on ju praegust olukorda parandada. Kui konteinerid pakendipunktis on ületäitunud, siis saame paluda vastutaval organisatsioonil konteinerid võimalikult ruttu tühjendada. Ületäitunud konteineritest võib organisatsiooni ka ise teavitada. Pakendiorganisatsioonidel on kohustus tühjendada pakendikonteinereid piisavalt sagedasti, et ületäitumist ei tekiks ja inimestel oleks igal ajal võimalik konteinerisse pakendeid panna.

 

Pakendipunktide asukohad

Saaremaa valla avalike pakendipunktide asukohad on leitavad veebikaardilt, mis asub aadressil www.saaremaavald.ee/jaatmemajandus. Pakendipunktide asukohtade kohta saab infot ka teenuskeskustest ja vallavalitsusest.

 

Katrin Koppel, jäätmete peaspetsialist

 

Allikas: Saaremaa Teataja  19.04.2018

Scroll to Top